dinsdag 30 september 2008

29 september 2008

Vandaag even twee berichtjes in één keer; die van de les van gisteren en die van de les van vorige week. Helaas had ik voor dat laatste geen tijd vorige week L.

Zoals altijd zijn we vandaag de dag begonnen met spelling. Terwijl groep 8 wat tijd had om een aantal oefeningen af maken, kregen groep 6 en groep 7 een dictee met de woorden die ze de afgelopen weken moesten leren. We moeten er nog een beetje 'handigheid' in krijgen (twee verschillende dictees in één keer was zowel voor mij als voor de kinderen even wennen), maar uiteindelijk zijn we er helemaal uitgekomen.
Na het dictee ging groep 6 aan de slag met weetwoord kachel, terwijl groep 7 een bladzijde moest maken over weetwoord fiets. Ondertussen heb ik met groep 8 het regelwoord 'gouden ring' besproken. Dat was niet eenvoudig, want naast de regel (alle stoffelijke bijvoegelijke naamwoorden eindigen op –en), kwam er nu een regel bij: alle bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van een voltooid deelwoord van een sterk werkwoord eindigen op –en. Voor deze regel moet je niet alleen weten of een werkwoord sterk of zwak is, maar ook wat het voltooid deelwoord ervan is. Maar het verliep helemaal goed: goed zo, Tim!

Met taal hebben we een start gemaakt met de Kinderboekenweek. Volgende week zullen we op school uitgebreid aandacht besteden aan de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is poëzie onder het motto 'zinnenverzinzin'. Het themagedicht van de kinderboekenweek:

ZINNENVERZINZIN

Soms kun je zinnenverzinzin hebben:
zin om de zinnen die zingen vanbinnen
naar buiten te spinnen als spinnen hun webben.
Zodra je begint is er al een begin,
een zinnenvanbinnenverzinzinzin.

Als voorbereiding op volgende week, hebben we deze les een aantal dichtvormen besproken (namelijk een elfje, een naamgedicht, een kwatrijn, een stapelgedicht en een rondeel). Het is de bedoeling dat de kinderen volgende week een 'gruwelijk gedicht' gaan schrijven. Een gedicht dat eng, vies, vreselijk of verschrikkelijk is (zoals de 'Gruwelijke rijmen' van Roald Dahl).
Het gedicht dat de kinderen volgende week moeten gaan schrijven, moet 1 van de besproken dichtvormen hebben. Vervolgens mag er een illustratie bij gemaakt worden, waarna we alle gedichten gaan bundelen. Klik hier voor de uitleg van de verschillende dichtvormen.
De 'kinderboekenweek'-les (volgende week dus), zal worden gegeven door meester Robbert. Ikzelf ben dan in Nederland, maar ik heb al begrepen dat de meeste kinderen dat helemaal niet erg vinden ;-) : ze zullen een leuke middag met meester Robbert hebben.

Na de pauze heeft Jasper de eerste boekbespreking van het schooljaar gehouden. Altijd een beetje spannend natuurlijk, maar het ging heel erg goed. Jasper vertelde over het boek 'Topgast' en las ook nog een stukje voor. Na het voorlezen moest elk kind een vraag of compliment verzinnen. Jasper heeft veel mooie complimenten gekregen!

En toen…. Eindelijk! Het was tijd voor de cultuurles over 'Doe maar gewoon…' (of zoals de meeste kinderen het onthouden: de politieke partijen ;-)). Voordat we alle stemmen gingen tellen, hebben we eerst nog even de Nederlandse krant over prinsjesdag met elkaar bekeken. Inclusief de troonrede van de koningin (die een beetje saai was, dus we hebben maar een klein stukje gelezen).
Nadat de laatste stemmen waren uitgebracht (een aantal kinderen uit de klas mochten nog stemmen en meester Robbert moest natuurlijk ook nog even stemmen), gingen we de stemmen tellen. Alle partijen hebben geprobeerd om zoveel mogelijk stemmen te krijgen: sommige door flink campagne te voeren (zelfs door snoepjes en ballonnen uit te delen, zoals dat ook in het echt gaat), andere partijen door een extra mooie poster te maken. Er zijn trouwens ook veel stemmen via de weblog uitgebracht! De uiteindelijke verkiezingsuitslag is als volgt:

DH: 24

JPM: 21

MIB: 16

AMO: 8

WWW: 8

IIL: 5

DH (oftewel; democratische hulp) was dus de grooste partij. Zoals in het echt ook gaat, hebben we besproken met welke partij DH wilde samenwerken. Uiteindelijk koos de partij JPM, omdat die ook groot was en goed z'n best had gedaan J. Maar de grootste partij of niet: alle kinderen hebben een groot compliment gekregen voor hun harde werken aan de politieke partijen. Knap gedaan!
Na de herfstvakantie kunnen we (hopelijk) het thema afronden en beginnen aan een geschiedenis-thema.

Huiswerk:
Groep 6:    
-4 bladzijden uit het Stenvert-boekje
-Espen: bladzijden maken uit het spellingswerkboek en een gruwelijk rijm schrijven

Groep 7:    
-3 bladzijden uit woordenschat

Groep 8:    
-
dicteewoorden leren voor 20-10-2008
-3 bladzijden woordenschat
-3 bladzijden uit het spellingswerkboek
-gruwelijk rijm schrijven

maandag 29 september 2008

dinsdag 16 september 2008

15 september 2008

Beste allemaal,

Het heeft even geduurd, maar ik heb weer stroom! Dus ik kan weer met mijn laptop werken en berichtjes plaatsen over de les in de klas. We hebben inmiddels alweer een les achter de rug, dus het verslag van de les van vorige week laat ik even voor wat het is.

Gisteren was (weer) een erg leuke les, waarin de kinderen hard hebben gewerkt aan hun politieke partijen. Maar ook voor de pauze zijn we aan de slag geweest.

Met groep 6 heb ik uitgebreid afspraak 18 (petten, rokken) en 19 (ramen, muren) behandeld. Daarbij horen ook de verdubbelaar en de klinkerdief. Kennen jullie deze twee niet? Lees dan maar eens hier. Deze spellingsafspraken zijn één van de moeilijkste voor de kinderen (zeker afspraak 19), want je kan het woord niet schrijven zoals je het hoort. We hebben hier dan ook extra lang bij stil gestaan. En we hebben de woorden in lettergrepen verdeeld. We hebben geleerd dat je een woord niet zomaar kan afbreken op elke plek die je wilt. Ook hebben we geleerd dat de lettergrepen van een woord soms hetzelfde zijn als de klankstukken, maar soms ook niet.

Bij bomen zijn de lettergrepen bijvoorbeeld bo-men. Je hoort bij het in stukken delen ook bo-men, dus bij dit woord zijn de lettergrepen en de klankstukken hetzelfde.
Maar bij takken is dat anders. De lettergrepen zijn tak-ken, maar de klankstukken zijn ta-kken. Maar ja; een Nederlands woord (of stukje daarvan) kan nooit beginnen met twee dezelfde medeklinkers, dus de lettergrepen zijn bij dit woord anders dan de klankstukken.

Moeilijk? Het ging de kinderen gelukkig goed af, maar dit vraagt nog wel veel oefening. Aan het eind van de spellingsles kregen de kinderen een lijst mee met de woorden die zij voor het volgende dictee moeten leren (kijk hier). Het dictee is over twee weken (op 29 september) en zal gaan over 4 spellingsafspraken. Ik heb de kinderen uitgelegd hoe ze de woorden kunnen oefenen. Bij vragen hoor ik het graag!

Ondertussen is groep 7 bezig geweest met woorden net als fantastisch en het weetwoord touw. Groep 8 heeft ook twee bladzijden gemaakt, namelijk die met woorden net als militair en het weetwoord thee.

Met taal is groep 7 onder andere bezig geweest met Woorden Zeeslag. Groep 8 is begonnen aan de schrijfwedstrijd van Wereldkids. Daar was de rest van de klas vorige week al mee begonnen (en klaar). Voor de schrijfwedstrijd moeten de kinderen een verhaal schrijven over 'Mijn school'. Aan het eind van de week moet ik de verhalen opsturen en dan is het duimen of we wat gewonnen hebben. De hoofdprijs is een Hollands snoeppakket, waar de kinderen natuurlijk graag voor aan de slag gingen ;-). Klik hier voor de verhalen van de kinderen.

Na de pauze was het eindelijk zo ver. De kinderen mochten verder werken aan de politieke partijen. In het kader van het cultuurthema "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg" hebben we het gehad over regels, normen en waarden, koningin Beatrix, de Nederlandse politiek en de Nederlandse politieke partijen. En de kinderen hebben ook zelf hun eigen politieke partij gemaakt. Ze hebben eerst bedacht welke punten zij belangrijk vinden (dus hun 'verkiezingsprogramma'). Vervolgens moesten ze een naam verzinnen. Tot slot hebben ze een verkiezingsposter gemaakt. En echt, de resultaten zijn super! Nog niet iedereen is helemaal klaar, maar toch petje af, jongens en meisjes! Heel goed gedaan! Petje af.

Jullie kunnen hier de resultaten bekijken. En geen politieke partijen zonder verkiezingen. Volgende week zullen we dan ook gaan stemmen. En iedereen mag stemmen, dus ouders, broertjes, zussen, opa's, oma's, juffen, etc. We hopen dat er een grote verkiezingsopkomst zal zijn! En mocht iemand er niet bij kunnen zijn volgende week, maar wel willen stemmen? Dan kan er ook via deze site gestemd worden. Zie de verkiezingspoll hiernaast.

Op een mooie prinsjesdag!

Juf Carmen

Huiswerk:

Groep 6:
-    4 blz. Stenvert (kijk in je werkboek welke blz. Bovenaan de blz. staat wat je moet maken.)
-    Dictee-woorden leren voor 29-09-2008
-    Espen + Annesofie: verhaal schrijven voor de schrijfwedstrijd en mailen naar de juf
-    Espen: 2 blz. spelling

Groep 7:
-    2 blz. woordenschat (kijk in je werkboek welke blz. Bovenaan de blz. staat wat je moet maken.)

Groep 8:
-    2 blz. tekstverwerken (kijk in je werkboek welke blz. Bovenaan de blz. staat wat je moet maken.)
-    wk 7, 9 en 12 van spelling groep 7
-    Verhaal schrijven voor de schrijfwedstrijd en mailen naar de juf.

maandag 8 september 2008

8 september 2008

Beste kinderen en ouders,

Even een kort berichtje over de les van vandaag. Het liep vandaag even allemaal anders dan gepland. Omdat we groep 5 op bezoek zouden krijgen, gaan we pas volgende week verder met het oprichten en bedenken van de politieke partijen. Voor vanmiddag had ik een leuke andere les gepland, namelijk naar aanleiding van het jeugdjournaal van gisteren in groepjes discussieren over een aantal stellingen (die te maken hadden met de nieuwsberichten). Helaas begaf de voedingskabel/ adapter van mijn laptop het. Dus geen stroom, geen laptop en dus geen jeugdjournaal. Als alternatief hebben we meegedaan met de schrijfwedstrijd van wereldkids.nl . Zodra ik weer stroom heb (iemand een idee voor een DELL laptop? Mijn bestelde adapter wordt pas over 11 dagen bezorgd ;-) ) zal ik hier meer over schrijven. En dan zal ik ook de rest van de middag beschrijven.

Juf Carmen

maandag 1 september 2008

1 september 2008

Groep 6 ging vandaag aan de slag met de weetwoorden voet en touw, terwijl groep 8 ging oefenen met de weetwoorden sok en voet. Even ter informatie, onze spellingsmethode verdeelt de spellingsafspraken in vier soorten:

  1. Luisterwoorden (hierbij moeten de kinderen het woord schrijven zoals je het zegt).
  2. Net als- woorden (hierbij gaat het om woorden met dezelfde spellingsmoeilijkheid, bijvoorbeeld –eeuw of –ieuw)
  3. Weetwoorden (dit zijn woorden die de kinderen uit het hoofd moeten leren. Ze moeten er een soort foto van maken in hun hoofd. Ze moeten uit het hoofd leren dat het voet is en geen foet of touw en geen tauw).
  4. Regelwoorden (dit zijn woorden waarbij de kinderen een spellingsregel moeten toepassen die ze in de les krijgen aangeboden).

Als jullie thuis eens wat extra werk willen maken, dan is dat helemaal super. Jullie kunnen dan elke spellingsbladzijde (laten) maken, maar niet die bladzijden waarbij het gaat om regelwoorden. Die behandel ik namelijk altijd in de les.

Terwijl groep 6 zelfstandig moest werken, is groep 7 (en groep 8 deed ook even mee) samen met de juf aan de slag gegaan met de persoonsvorm en het voltooid deelwoord en het verschil tussen deze twee. Van elk werkwoord moesten de kinderen vaststellen of het de persoonsvorm of het voltooid deelwoord was. Als het de persoonsvorm was, dan moesten ze de persoonsvormkaart gebruiken om te weten hoe je het precies moet schrijven. Was het werkwoord een voltooid deelwoord, dan moesten de kinderen 't kofschip gebruiken (staat de laatste letter van de stam in 't kofschip, dan komt er een –t achter, anders komt er een –d achter). We zullen dit nog veel oefenen dit jaar.

Toen het pauze was, ging de juf trakteren want ze was afgelopen donderdag jarig. J

Na de pauze zijn we weer verder gegaan met het cultuurthema "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg". We hebben eerst –voor de kinderen die er vorige week niet waren- de woordenspin, het woordenboek van de klas en de zelfgemaakte klassenregels herhaald. Daarna hebben we (eindelijk ;-)) het filmpje over koningin Beatrix gekeken, waarin onder andere werd verteld wat zij in de regering doet. Hierna hebben we het gehad over de politiek in Nederland. Dus over de democratie, de Tweede Kamer, het maken van wetten, de regering, de politieke partijen en dat mensen daarop kunnen stemmen. De juf had allerlei affiches bij zich van de verschillende Nederlandse politieke partijen en we hebben besproken hoe politieke partijen campagne voeren. We hebben gepraat over de Partij voor de Dieren, VVD, D66, etc.., maar ook over Geert Wilders en de film die hij gemaakt heeft. En over de Deense spotprenten. Het was erg leuk om te zien wat sommige kinderen allemaal al weten over politiek. Na veel gepraat moesten de kinderen aan de slag. Zij gaan namelijk in 2-tallen hun eigen politieke partij oprichten. Vandaag hebben ze eerst met elkaar gebrainstormd welke punten zij belangrijk vinden (dus hun partijprogramma). Zonder al te veel te verklappen, heb ik al dingen gehoord als: een ijsfabriek in Denemarken, arme mensen helpen, etc. Uiteindelijk moeten ze ook een naam bedenken voor hun partij en een partij-poster maken. We gaan dan 'echte' verkiezingen houden in de klas. Volgende week gaan we hiermee verder.

Juf Carmen

Huiswerk
Groep 6:
-
Weetwoorden afspraak 11 (weetwoord voet) en 13 (weetwoord touw) leren voor een dicteetje volgende week.
- 4 bladzijden uit Stenvertblok
- Espen: wat hierboven staat + ww-spelling les 1 (pv) + spelling week 3
- Annesofie: wat hierboven staat + ww-spelling les 1 (pv)
- Jitze: wat hierboven staat + ww-spelling les 1 (pv)
- Isabella: wat hierboven staat + ww-spelling les 1 (pv)

Groep 7:
-
2 bladzijden woordenschat
- ww-spelling les 1 tegenwoordige tijd afmaken

Groep 8 (voor 08-09 en 15-09):
-
4 bladzijden woorden schat