maandag 25 augustus 2008

25 augustus 2008

Vandaag waren we maar met een kleiner groepje. Maar we hebben het wel gezellig gehad (en hard gewerkt!).

Na de week en het weekend te hebben doorgesproken zijn we begonnen met spelling. Groep 7 ging zonder de juf aan de slag met de weetwoorden sok en voet. Groep 6 ging met de juf aan de slag met de persoonsvorm en het onderwerp (oftewel: de 'pv' en het 'ond'). Allereerst hebben we de drie manieren geoefend die je kunt gebruiken om de persoonsvorm in een zin te vinden.

1). De zin vragend maken (deze manier vinden de meeste kinderen het makkelijkst, maar werkt niet altijd).
2). De zin in een andere tijd zetten (dus van tegenwoordige tijd naar verleden tijd of andersom).
3). Het aantal veranderen van de zin (dus van enkelvoud naar meervoud of andersom).

Dit ging heel goed, maar was wat moeilijker zodra de zinnen samengesteld zijn (dus twee zinnen in één).
We hebben ook nog gekeken naar het onderwerp. We hebben gezien dat er verschillende soorten onderwerpen kunnen zijn (ik; iets anders dan ik maar wel enkelvoud; meervoud) en dat de persoonsvorm van deze onderwerpen steeds anders is ( niets erachter bij ik; een –t erachter of het hele werkwoord).
We zullen dit nog veel gaan oefenen dit jaar.

Terwijl groep 6 de oefeningen van de persoonsvorm afmaakte, ging groep 7 als taaloefening met zinsdelen aan de slag.

De tijd vliegt altijd voorbij tijdens de les, dus het was al snel pauze. Na pauze hebben we het even kort gehad over de boekbespreking. Dit jaar houden alle kinderen een boekbespreking en hopelijk ook een spreekbeurt. De kinderen hebben het werkblad gekregen waarop ze de boekbespreking moeten voorbereiden. Het is de bedoeling dat ze dit helemaal invullen en ook nog een stukje voorlezen uit het boek. Klik hier voor het werkblad. Met de kinderen die er waren hebben we alvast een planning gemaakt voor wie wanneer zijn/ haar boekbespreking houdt. Silas bijt het spits af (super Silas!).

15 september: Silas
29 september: Jasper
6 oktober: Emil
20 oktober: Maartje
27 oktober: Annika
3 november: Masha

De middag hebben we afgesloten met de cultuurles over "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg". Tijdens dit thema gaan we het hebben over normen en waarden (in Nederland), regels en wetten, de politieke partijen en koningin Beatrix. We zijn begonnen met in groepjes te praten over wat de kinderen goed en niet goed gedrag vinden in de klas en aan de hand daarvan hebben we samen een lijstje klassenregels gemaakt. Daarna hebben we een woordspin gemaakt rondom het thema "Doe maar gewoon…". We hebben verder besproken dat "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg" iets is, wat ouders in Nederland vaak tegen de kinderen zeggen. Maar niemand in de klas had het ooit gehoord ;-).
Om de woordenschat uit te breiden en te oefenen hebben we een woordenboek van de klas gemaakt met de woorden uit het thema. Tot nu toe staan de volgende woorden erop: de rechtsstaat; de norm-de normen; de meningsuiting; een boer laten; kwetsen-kwetsten-gekwetst. Volgende week zullen we dit lijstje nog aanvullen.
Als afsluiting was het de bedoeling om een filmpje te kijken over koningin Beatrix en wat zij doet in de regering. Helaas deed de laptop niet wat de juf wilde, dus dat filmpje komt volgende week.

Het is weer een heel verhaal geworden, maar hopelijk blijft iedereen (ook de kinderen die er niet waren) zo goed op de hoogte.

Juf Carmen

Huiswerk:
Groep 6:
4 bladzijden Taalmakkers (2 lessen over de trappen van vergelijking)
Annika: Taalmakkers + week 1 en 2 spelling
Masha: Taalmakkers + week 2 spelling afmaken

Groep 7: 2 bladzijden woordenschat

Groep 8: 2 bladzijden spelling

De kinderen die er vandaag niet waren kunnen 2 extra bladzijden uit woordkeus (spreekwoorden en gezegden) maken!

maandag 18 augustus 2008

18 augustus 2008

We zijn weer begonnen! Vandaag was er voor het eerst Nederlandse les. Bijna alle kinderen waren aanwezig. Vorig jaar waren de kinderen uit de groep van meester Robbert al een paar keer bij ons 'op bezoek' geweest, dus de meeste kinderen kenden elkaar al. Maar we hebben ook een nieuw gezicht in de klas: Jasper. Jasper is een paar weken geleden vanuit Nederland naar Denemarken verhuisd. Welkom bij ons in de klas, Jasper!

Uiteraard zat iedereen vol vakantieverhalen, dus we hebben het eerste gedeelte van de les besteed aan het 'kringgesprek'. Iedereen heeft verteld wat hij/zij gedaan heeft en waar hij/zij naar toe is geweest. Het waren leuke en spannende verhalen, van raften in Canada, tijgers aaien in Thailand en glasblazen in Zweden tot het bezoeken bij familie in Nederland.

Na de uitgebreide vakantieverhalen moest er natuurlijk ook nog gewerkt worden. We zijn begonnen met spelling. We hebben allereerst samen de woordenlijsten achterin het werkboek bekeken. Voor het maken van elke bladzijde moeten de kinderen voortaan eerst kijken welke spellingsafspraak centraal staat om vervolgens achterin de woordenlijst de corresponderende woorden op te zoeken. Deze woorden moeten ze gebruiken bij het maken van de oefeningen (dus eigenlijk kan iedereen bij het maken van de oefeningen achterin het werkboek spieken. Hopelijk wordt het leren van de spellingsregels daardoor wat makkelijker).
Hierna is groep 6 aan de slag gegaan met woorden die je schrijft zoals je ze hoort en met het weetwoord 'sok' (dus allerlei woorden waarbij de 's' gebruikt). Groep 7 en 8 hebben samen met de juf de spellingsregel doorgenomen die hoort bij het regelwoord minuut/ gieter. Ze hebben geleerd wanneer ze in een woord een /i/ schrijven en wanneer ze /ie/ moeten gebruiken.

Naast spelling hebben de kinderen een 'creatief schrijven'- opdracht gemaakt. De opdracht was bedoeld om de kinderen elkaar beter te laten leren kennen. Op het werkblad dat ze kregen -en dat "Wie ben ik?" heette- moesten de kinderen allerlei dingen invullen als kleur ogen, kleur haar, hoe hun ouders en broertjes en zusjes heten, wat ze het liefste doen als ze vrij zijn, wat ze het leukst vinden op school en nog veel meer. Er was ook een bladzijde waarop ze moesten invullen wat ze moeilijk vinden aan spelling en taal en waarbij de juf ze kon helpen (goed om te weten voor de juf ;-)). Niet alle vragen waren even makkelijk en veel kinderen zijn nog niet klaar. Volgende week gaan we hiermee verder en dan gaan de kinderen zich ook 'voorstellen' aan de rest van de klas. Omdat Espen en Tim er volgende week niet zijn, hebben ze dat vandaag al gedaan. En dat ging erg goed. Petje af, heren!

Voor de start van het schooljaar hebben de juffen onder andere de schoolbibliotheek uitgezocht, zodat de kinderen daar wat makkelijker gebruik van kunnen maken. Het is de bedoeling dat we er met de klas dit jaar ook intensief gebruik van gaan maken. Aan het begin van de pauze hebben de kinderen dan ook een biebboek uitgezocht, waarin ze lekker kunnen lezen als ze eerder klaar zijn met hun werk in de klas.

Na de pauze heeft de juf (onder andere) de leskist geïntroduceerd. Voortaan werken we voor de cultuur,- geschiedenis en aardrijkskundelessen met een leskist waarin allerlei leuk materiaal zit. Zo zit er voor het huidige cultuurthema allerlei spullen in van politieke partijen uit Nederland en ook een dvd over Koningin Beatrix. We zijn nog niet echt begonnen met het thema: dat doen we volgende week. Het thema heet: "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg".

Dat was het alweer voor deze eerste keer. We hebben het een beetje rustig aangedaan, maar bij de oefeningen die de kinderen moesten maken hebben ze toch erg hard gewerkt. Super!

Juf Carmen

Huiswerk:
Groep 6:
1 bladzijde uit woordkeus
Groep 7 had geluk: de juf had de boeken thuis laten liggen L. Die kinderen gaan vanaf volgende week dus hard aan de slag met het huiswerk.
Groep 8: 2 bladzijden spelling voor volgende week en 2 bladzijden spelling voor de week erna.

dinsdag 12 augustus 2008

12 augustus 2008

Beste allemaal,

Hierbij alvast het eerste berichtje van het nieuwe schooljaar. Na een lekkere vakantie is het weer tijd geworden om te denken aan (de Nederlandse) school. We beginnen pas volgende week maandag met de lessen, maar de juffen zijn al hard bezig, hoor! De nieuwe materialen zijn besteld en opgehaald, de schoolbibliotheek is helemaal uitgezocht en de planning is gemaakt. Kortom: we kunnen er weer helemaal tegen aan! We hebben er weer zin in; jullie ook?

Net als vorig jaar zal ik het komende schooljaar op deze weblog (proberen) bij (te) houden wat we in de les gedaan hebben en wat het huiswerk is. Verder kun je op de weblog (en op mijn eigen website www.vestering.eu) allerlei links vinden naar educatieve online spelletjes. Is weer eens wat anders dan uit de boeken leren ;-). Op mijn website kun je verder nog wat algemene informatie vinden over (de lessen aan) groep 6, 7 en 8. Tot slot zal ik –indien nodig- op de website downloads zetten, die je kunnen helpen bij het maken van de lessen en je huiswerk. Reden genoeg dus om vaak een kijkje te komen nemen ;-).

Nou, de kop is er af. Nog even een klein weekje genieten van de vakantie en dan vanaf volgende week lekker aan slag. Tot dan allemaal!

Juf Carmen