maandag 24 november 2008

24 november 2008

Nu maar gelijk een verslagje van de les van vandaag.

Zoals altijd zijn we begonnen met spelling. Allereerst zijn de sterren van het (vorige) dictee uitgedeeld. Dit keer aan Silas en Masha; heel goed gedaan! Groep 6 had verder vorige week weer een dictee gehad en moest vandaag beginnen met de fouten op te schrijven in de 'mijn moeilijke woorden'-lijst. De kinderen leken wat minder goed geoefend te hebben dan de vorige keer. Veel oefenen met de spellingswoorden blijft belangrijk! Groep 6 heeft vandaag ook nog gewerkt aan woorden net als vakantie.
Met groep 7 heb ik een oefening samen gedaan die ging over de persoonsvorm in de verleden en tegenwoordige tijd. Verder hebben zij een start gemaakt met de bladzijde met woorden net als majesteit.

Na de spelling hebben we met de hele klas een korte oefening gedaan met nieuw materiaal dat ik voor werkwoordspelling heb ontworpen, de zogenaamde 'werkwoordwolken'. Uit 1 stapeltje wolken met allerlei onderwerpen (ik, jij, hij, zij, het, wij, jullie en zij) moeten de kinderen 1 onderwerp kiezen en uit het stapeltje werkwoordwolken moeten ze een werkwoord kiezen. Aan de hand van de persoonsvormkaart moet de hele klas dan de juiste ww-vorm opschrijven. Dit doen we maar kort, zodat het uitdagend blijft. Ik hoop hier elke les even tijd voor vrij te kunnen maken.

Met taal hebben we besproken hoe je een zin in zinsdelen verdeeld. Dit is nog niet makkelijk en zullen we nog veel oefenen. Groep 6 is na de klassikale bespreking aan de slag gegaan met lege stroken waarmee ze zinnen in zinsdelen konden knippen. Met groep 7 heb ik verder gewerkt aan een oefening die het voltooid deelwoord introduceerde.

Na de pauze hebben we eerst geluisterd naar de boekbespreking van Ferdinand, die ging over het boek 'Tocht over het ijs'. Het was een leuk en spannend boek waar Ferdinand goed over heeft verteld. Goed gedaan hoor, Ferdinand!

Het laatste gedeelte van de les hebben we besteed aan Sinterklaas. Voor het Sinterklaasfeest op 5 december hebben we een aantal weken geleden met de klas een eigen klassenlied geschreven op een bestaand sinterklaasliedje. Dit lied hebben we geoefend, want er is geen les meer voor het Sinterklaasfeest en we moeten het natuurlijk wel kunnen zingen. De kinderen moeten thuis ook nog goed oefenen met het lied, want de tekst is best moeilijk; zeker op sommige stukken. Zie hieronder voor het lied:

He, moet je eens horen,
Wij zijn groep 6, 7 en 8.
Altijd les gekregen,
Op onze school de SNOK.
We krijgen sterren na dictee.
Een weblog was onze jufs idee.
We zijn de klas van de bovenbouw,
We werken ons helemaal blauw.
He, moet je eens horen,
Wij zijn groep 6, 7 en 8.
Altijd les gekregen,
Op onze school de SNOK.

He, kom maar eens kijken,
Wij leren over Nederland
Moeten huiswerk maken
Best veel per week.
We deden zelf ook aan politiek.
En leerden over de koningin
Proberen heel veel te lezen
Want dan krijgen wij weer een sticker.
He, kom maar eens kijken,
Wij leren over Nederland
Moeten huiswerk maken
Best veel per week.

He, moet je eens horen
We leren vaak voor het dictee
Wiebelen is verboden
Vraag maar aan Emil.
Partijen hebben we zelf bedacht
En huiswerk maken we elke dag.
Dat hadden we liever niet gedaan,
Maar daar wil de juf niet aan.
He, moet je eens horen
We leren vaak voor het dictee
Wiebelen is verboden
Vraag maar aan Emil.

Verder hebben we vandaag nog even gesproken over de surprises voor het Sinterklaasfeest. De kinderen hebben vorige week lootjes getrokken, dus inmiddels weet iedereen voor wie hij/zij iets moet maken en kopen. Vandaag hebben we de afspraken nog even herhaald. De kinderen moeten een surprise en een (klein) gedichtje maken en een cadeautje (van ca 50 DKK) in de surprise verstoppen. We hebben afgesproken om zo creatief mogelijk te zijn wat betreft de suprises, maar vieze surprises mogen niet ;-)!!! De kinderen hebben ervoor gekozen dat een beetje hulp van ouders of oudere broers of zussen mag, maar het moet wel de surprise en het gedicht van het kind zijn. Op de lootjes moest iedereen iets over zijn/haar hobby's schrijven en een verlanglijstje erbij zetten. Hopelijk geeft dat voldoende aanknopingspunten voor suprise en gedicht. Volgens mij was dit het allerbelangrijkste. Voor vragen kunnen de kinderen (en ook ouders natuurlijk ;-)) mij altijd mailen of bellen. Tip: www.wereldsint.nl is een leuke website voor kinderen die in het buitenland Sinterklaas vieren. Met tips voor suprises en gedichten, dus wie weet kan dat ook nog wat helpen.

Voor de zekerheid: volgende week maandag 1 december is er geen les vanwege de Sinterklaasviering op 5 december!

Huiswerk:

Groep 6:

-Sinterklaaslied oefenen!
-week 14 werkboek spelling
-spellingsafspraken voor het dictee van 15-12

Groep 7:
-Sinterklaaslied oefenen!
-week 13 werkboek spelling
-spellingsafspraken voor dictee van 08-12

Geen opmerkingen: